Jongerenwerk

In aanloop naar het festival in 2019 hebben we contact gehad met mensen van Novadic-Kentron en jongerenwerk Meierijstad. Zij benaderden ons met vragen over samenwerking en de mogelijkheid om op het festival bezig te kunnen zijn met hun werk. De afspraak die uit dat contact is voortgekomen is om het eerste jaar te komen monitoren. Wij als festival faciliteren en geven ruimte. Vervolgens kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden voor de komende jaren.

2019: Monitoren

Vrijdag 19 april 2019

De monitoring op Paaspop 2019 is een samenwerking van het jongerenwerk Gemeente Meierijstad en preventie Novadic-Kentron. Op vrijdag, zaterdag en zondag hebben we rondgelopen en vooral gemonitord. Wat zien we en wat valt ons op als het gaat om alcohol en ander middelengebruik tijdens het festival. De focus lag voor ons vooral op de wat jongere doelgroep tot en met 24 jaar. Ook hebben we vooral gelet op 18- en alcoholgebruik.

Contacten

We hebben tijdens het festival contact onderhouden met EMS, politie, en de afdeling veiligheid van de Gemeente Meierijstad. We hebben elke dag even contact gehad met EMS om elkaar bij te praten over onze bevindingen en de alcohol en druggerelateerde gezondheidsverstoringen die bij de EHBO-post binnengekomen zijn door te nemen. Op alle drie de dagen hebben we ook elke dag twee keer de politiepost bezocht, om koffie te drinken en elkaar bij te praten over elkaars bevindingen en informatie uit te wisselen.

Celebrate Safe

Celebrate Safe was voor ons redelijk zichtbaar. De pijlers stonden op een grote banner op het hekwerk. Het logo van Celebrate Safe was regelmatig te zien. Oordoppen werden verkocht bij de stand naast de merchandise stand (vlak bij de EHBO). Voorbij de kluisjes stond een team om mensen in te smeren met zonnebrand, vanwege het warme weer.

Aanbevelingen

Het zou misschien voor ons interessant zijn om in de toekomst een soort vragenlijst af te nemen onder bezoekers en te vragen naar het alcohol- en ander middelengebruik, om dit zo in beeld te krijgen. De informatie die we nu hebben, bestaat vooral uit onze eigen waarnemingen en de festivalgangers die zich bij de EHBO gemeld hebben. Ook zou het niet verkeerd zijn om meer en beter contact te hebben met de security. Dat hebben we dit jaar te weinig gedaan.

Conclusies

Voor zover wij mee hebben gekregen waren er gedurende het gehele festival maar zeven alcohol gerelateerde gezondheidsverstoringen en geen enkele middelen gerelateerde gezondheidsverstoring. Dit is erg weinig, gezien het aantal bezoekers en de temperatuur tijdens het weekend, wat een extra risico zou kunnen vormen.

Onze inzet op Paaspop 2019 was erg waardevol voor ons. Ten eerste om de sfeer op Paaspop te proeven en een heel weekend lang Paaspop zelf te ervaren. Ook de samenwerking en teambuilding tussen preventie van Novadic-Kentron en het jongerenwerk Meierijstad was zeker een meerwaarde en heeft ons veel opgeleverd. De contacten met de overige netwerkpartners, de Gemeente Meierijstad en natuurlijk met de organisatie van Paaspop zelf, waren erg zinvol, juist omdat je iedereen nu een keer in een andere setting aan het werk zag dan normaal. Wie weet leveren deze contacten nog hele mooie nieuwe samenwerkingsprojecten op in de toekomst in Gemeente Meierijstad. De basis is in ieder geval hiervoor gelegd.