Paaspop Academy

Paaspop Academy is er om een plek te creëren waar onderwijs, overheid en ondernemers samen komen. Om zo met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Op deze manier ontstaan mooie ontmoetingen en connecties.  Paaspop Academy heeft vele veranderingen doorgemaakt, maar elk jaar is het doel hetzelfde: actuele thema’s aankaarten om zo in gesprek te gaan met elkaar. Zeven jaar lang hebben Stichting Paaspop en Fontys Academy for Creative Industries samengewerkt aan de Paaspop Academy.

2019: Grenzeloos Circulair

Vrijdag 19 april 2019

We leven in een maatschappij waarbij grenzen grotendeels vervagen. Mensen, kennis en producten gaan de wereld over. Een maatschappij waarin iedereen alles zou moeten kunnen bereiken en dus ook sociale grenzen verdwijnen. Een mooi ideaal. Maar bestaat er wel een wereld zonder grenzen? Of moeten we ons er vooral niet door laten beperken?

Met circulair wordt er verwezen naar de circulaire economie. Een systeem waarbij het doel is om hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren. Binnen de circulaire economie zijn er twee kringlopen van materialen. Zo bestaat er een biologische kringloop waarin reststoffen na gebruik op een veilige manier terugkomen in de natuur. Daarnaast is er ook een technische kringloop waarbij producten zo zijn geproduceerd dat ze opnieuw gebruikt kunnen worden.

Circulair. Zonder begin en eind. Grenzeloos. Zoals wij het thema ook graag in de volle breedte willen gebruiken en benieuwd zijn naar de associaties die door alle verschillende deelnemers aangedragen zullen worden.

2018: Bewustzijn

Vrijdag 30 maart 2018

Bij Paaspop Academy 2018 is het roer omgegooid. Van het kijken naar een gastspreker, naar verschillende area’s om met elkaar in gesprek te gaan. Het thema van dit jaar: bewustzijn. Met onderwerpen die in gaan op het bewust worden van voedsel verspilling, sociaal kapitalisme en duurzaamheid. Niet alleen als individu, maar ook hoe bedrijven er mee om gaan. De bedoeling is om de bezoekers te triggeren en bewust te laten worden van verspilling. Met dit onderwerp sluiten we ook aan bij WeAreFood, een initiatief vanuit de provincie Noord-Brabant.

2017: Onder invloed?!

Vrijdag 14 april 2017

We zijn het allemaal, maar hoe erg wordt de nieuwe generatie festivalbezoekers beïnvloed? Bij ‘Onder Invloed?!’ denk je misschien meteen aan drugs en alcohol, wat niet geheel terecht is. We worden constant beïnvloed door onze directe omgeving, onze vrienden, online en de idolen die we hebben. Dankzij de digitalisering is er een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar gekomen. De nieuwe generatie festivalbezoeker is kritischer geworden, dit blijkt uit de reacties op line-ups van verschillende festivals, neem bijvoorbeeld Pinkpop met Justin Bieber. De nieuwe generatie wordt zodanig onbewust beïnvloed door de nieuwe media dat deze steeds meer inspraak heeft. Behaalt de traditionele marketing campagne hierdoor zijn doel dan nog wel?

Tijdens de Paaspop Academy zal er gekeken worden naar de invloed van nieuwe media op festivals. Waarom gaat de nieuwe generatie festivalbezoeker naar een bepaald festival? Komen de bezoekers nog puur voor de muziek of zijn er andere factoren die de doelgroep beïnvloeden? Kortom, hoe ziet de toekomstige festivalbezoeker eruit?

Ook zullen we, omdat het dit jaar een jubileumeditie is van de Paaspop Academy, kort terugblikken op de voorgaande jaren.

2016: Risicomanagement

Vrijdag 25 maart 2016

Het weer zorgt soms voor onverwachte situaties. Als organisatie is het daarom essentieel vooruit te denken om risico’s te verkleinen. Het thema van dit jaar betreft het klimaat en alle aspecten hiervan, en hoe festivals hier mee om gaan. Kies je voor de veilige optie en las je het festival af of laat je het doorgaan? Wat vereist dit in voorbereiding, welke specialisten moet je inschakelen en wat communiceer je naar de stakeholders?

Dit zijn vragen waar antwoord op gegeven werd tijdens Paaspop Academy 2016. Door onder andere twee seminars en paneldiscussies.

2015: Big Data On Site

Vrijdag 3 april 2015

Op Paaspop Academy brengen we festivals en Big Data in verbinding door te kijken wat Big Data kan betekenen voor de festivalwereld.

Big Data is de verzameling van feiten, cijfers, observaties en alle informatie die je verzameld via digitale kanalen. Ook op festivals wordt data verzameld. Denk aan gebruik van Social Media, betalingen via polsbandjes, een app of online ticket verkoop. Via online ticket verkoop weet je als organisator wanneer de kaarten worden verkocht en of bijvoorbeeld een aankondiging van een artiest hier invloed op heeft.

Tijdens deze editie bespreken we hoe een organisator van een evenement de verzamelde data kan gebruiken om zijn festival te verbeteren en kan inspelen op de behoeftes van de bezoekers. Hoe data gebruikt kan worden in onderhandelingen met leveranciers en sponsoren van een evenement. Maar er wordt ook gekeken naar de nadelen van het gebruik van data. Hoe zit het met de privacy en hoe ga je hier als organisator mee om?

2014: Custom Made Festivals

Donderdag 17 april 2014

Bezoekers stellen steeds hogere eisen aan festivals. Het is niet makkelijk tevreden te stellen en wil graag verwend worden. Steeds meer festivalorganisatoren spelen daar slim op in.

Dit jaar ligt de focus op de toekomst van beleving op festivals. Met name op ‘op maat gemaakte festivals’. De inbreng van bezoekers wordt voor ieder merk, en dus ook voor festivals, steeds belangrijker. Bezoekers kunnen tegenwoordig kiezen tussen tal van festivals. Om de bezoekers naar festivals te trekken, wordt er steeds vaker en beter naar hen geluisterd.

Aan de andere kant zijn er ook back to basic festivals, die de focus houden op muziek, bier en hamburgers. Zij geloven in de kracht van een basic festival en dat de bezoekers daar vanzelf op af komen.

2013: Cashless Festivals

Donderdag 28 maart 2013

Tijdens deze seminar wordt er een blik geworpen op het festival van de toekomst. Gastsprekers zijn Jan Smeets (Pinkpop), Roland Wassink (Loc7000) en Michiel Fransen (Dutchband). Het thema van deze eerste editie is ‘Cashless festivals’. Tijdens deze editie werden de volgende ontwikkelingen besproken: macht van de consument, duurzaamheid, transparacy en technologisering.

Macht van de consument
Tegenwoordig wil de consument overal invloed op hebben. Zij hebben een eigen mening en ze willen dat deze mening gehoord wordt. Ook wil de consument steeds vaker samen met de organisator ideeën verzinnen, co-creatie. Hoe speelt een festival hier op in?

Duurzaamheid
Duurzaamheid speelt een grote rol in onze maatschappij. Hoe zorg je voor een ideaal evenwicht tussen, ecologische, economische en sociale belangen. Alle technologische ontwikkelingen dragen ook bij aan een verantwoorde onderneming. Hoe zal deze duurzaamheid invloed hebben op festivals?

Transparantie
De consument wordt steeds kritischer en met onder andere de komst van internet wordt het ook steeds makkelijker om kritischer te zijn. Men wil dat er eerlijk, transparant en open gesproken wordt over onderwerpen. Hoe eerlijk, transparant en open wil de bezoeker dat een festival in de toekomst is?

Technologisering
De enorme ontwikkelingen van consumententechnologie zorgt er voor dat er veel nieuwe mogelijkheden te bieden zijn op festivals. Welke technologieën zullen zich ontwikkelen in de toekomst en welke mogelijkheden kan dit bieden voor festivals?

De kracht van dit evenement is dat er een vertaalslag wordt gemaakt van actuele trends naar de festivalbranche. Waar iedereen die affiniteit heeft met dit werkveld zal worden uitgenodigd om kennis op te doen en te delen.